Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 28.12.2016.

Rekisterin nimi:
Porvoon Nyrkkeilyseuran jäsenrekisteri.

Rekisterinpitäjä:
Porvoon Nyrkkeilyseura ry, Meritullinkatu 3-7 06100 Porvoo.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Marko Laine marko(at)pons.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet ja alaikäisten jäsenten huoltaja

Kerättävät tiedot ovat:

• jäsenen nimi
• postiosoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• syntymävuosi
• sukupuoli

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta.

Suojaus:
Rekisteriä hoidetaan rekisterin vastuuhenkilön toimesta asianmukaisesti salasanalla suojatulla tietokoneella.